Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Program operacyjny - Pomoc Żywnościowa

Informujemy, że od 1 października 2020r. rozpoczęła się kolejna edycja POPŻ Podprogram 2020 i trwać będzie do 30 czerwca 2021r. Wsparcie żywnościowe w formie bezpłatnej pomocy będzie kierowane do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie niezbędnej ilości oraz standardu posiłków.

 

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekroczy 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie. 

Osoby, które do tej pory nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, a ich dochód nie przekracza w/w progu dochodowego mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach celem złożenia dokumentacji, potwierdzającej wysokość uzyskiwanych dochodów i uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 będzie składał się z następujących produktów: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy, fasolka po bretońsku, makaron jajeczny świderki, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Podprogramu 2020 zapraszamy do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pok. nr 1.5 lub pod nr tel. 18-26-123-29 lub odwiedzić stronę https:/ www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

(07 październik 2020)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego