Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Szaflary.

Załączniki

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

 

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

 

(10 czerwiec 2011)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego