Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

 

 

Znak sprawy: 3/2020/PWD

Szaflary, dnia 21 grudnia 2020r.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na organizację zajęć z nauki jazdy na nartach dla dzieci z Gminy

Szaflary – dla uczestników wsparcia opiekuńczego w Placówkach

Wsparcia Dziennego


ZamawiającyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na organizację zajęć z nauki jazdy na nartach dla dzieci z Gminy Szaflary – dla uczestników wsparcia opiekuńczego w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; numer umowy o dofinansowanie projektu: RPMP.09.02.01-12-0177/18

Przyczyna unieważnienia postępowania: - brak możliwości zorganizowania zajęć na stoku w okresie ferii w związku z wprowadzoną kwarantanną narodową. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania z dnia 09 grudnia 2020 roku

 

Kierownik GOPS

Helena Gach

 

(21 grudzień 2020)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego