Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr 1/2013

Przeprowadzenie diagnozy społeczno - zawodowej, zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych warsztatów w zakresie Treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Szaflary"

 Załączniki

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

 

 

(18 luty 2013)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego