Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr 2/2014

na Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych warsztatów w zakresie Treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego pn. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Szaflary

 

Załączniki

 

Zmiany treści Ogłoszenia / data: (09 kwiecien 2014) 

 

Pytania i  odpowiedzi 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu data: (02 maj 2014) 

 

Zawiadomienie o omyłce pisarskiej data: (05 maj 2014) 

(08 kwiecien 2014)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego