Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr 1/2014

Przeprowadzenie diagnozy społeczno - zawodowej dla uczestników projektu systemowego

pt. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Szaflary pod kątem ustalenia dla nich dalszej ścieżki wsparcia.

 Załączniki

 

 

Zawiadomienie

 

(31 styczen 2014)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego