Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

na wykonanie usługi, pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego pt „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Szaflary”.

 

 Załączniki

 

 Odpowiedzi na zapytania

 

 

Zawiadomienie

 

Zawiadomienie o powtórzeniu wyboru i oceny oferty

 

(21 marzec 2012)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego