Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U z 2015r. póz. 1255) z dniem 4 stycznia 2016 roku rozpoczyna funkcjonowanie 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego.

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Lp.

 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO OTRZYMANIA PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

1.

 

Osoby.którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

 

•     Oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia z pomocy społecznej •     Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej o nie wydaniu wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia złożone udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

2.

 

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny

 

•     Ważna Karta Dużej Rodziny

 

3.

 

Kombatanci

 

•     Zaświadczenie wynikające z ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 

4.

 

Weterani

 

*     Ważna legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa

 

5.

 

Osoby, które nie ukończyły 26 lat

 

*     Dokument stwierdzający tożsamość

 

6.

 

Osoby, które ukończyły 65 lat

 

•     Dokument stwierdzający tożsamość

 

7.

 

Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

 

*     Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej o występowaniu co najmniej jednej z okoliczności uzasadniającej otrzymanie nieodpłatnej pomocy prawnej złożone udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA UDZIELANA JEST W ZAKRESIE:

  • spraw karnych
  • spraw cywilnych
  • spraw rodzinnych
  • spraw administracyjnych
  • ubezpieczenia społecznego
  • prawa pracy
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
  • spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z
  • prowadzeniem działalności gospodarczej

 

 

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

 

 

 

Lp.

 

 

POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ

 

 

USYTUOWANIE PUNKTU

 

 

DZIEŃ TYGODNIA

 

 

GODZINY

 

l.

 

 

ADWOKATÓW

 

CZARNY DUNAJEC

 

Wtorek

 

13.00-18.00

 

 

 

 

 

34- 470 CZARNY DUNAJEC

 

Środa

 

10.00- 15.00

 

 

 

 

 

UL KAMIENIEC DOLNY 55 BUDYNEK OŚRODKA

 

Czwartek

 

10.00-15.00

 

 

 

 

 

ZDROWIA

 

Piątek

 

10.00-15.00

 

2.

 

 

ADWOKATÓW

 

RABA WYŻNĄ

 

Poniedziałek

 

9.00- 15.00

 

 

 

 

 

34- 721 RABA WYZNA 41

 

Środa

 

8.00- 15.00

 

 

 

 

 

BUDYNEK URZĘDU GMINY

 

Piątek

 

8.00- 15.00

 

3.

 

 

ADWOKATÓW

 

ŁAPSZE NIŻNE

 

Poniedziałek

 

10.00- 15.00

 

 

 

 

 

34-442 ŁAPSZE NIZNE ul. JANA PAWŁA II 20

 

Wtorek

 

12.00- 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

> 

 

BUDYNEK URZĘDU GMINY

 

Środa

 

10.00- 15.00

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek

 

10.00- 15.00

 

4.

 

RADCÓW PRAWNYCH

 

MANIOWY ^4- 4^fi MANIOWY

 

Poniedziałek

 

10.00- 14.00

 

 

 

 

 

ij11*      i-T,_)VJ   1TAJ1.1 1 1V_/ V Y   1

ul. GORCZAŃSKA3

 

Wtorek

 

10.00- 14.00

 

 

 

 

 

BUDYNEK URZĘDU GMINY

 

Środa

 

10.00- 14.00

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek

 

10.00-14.00

 

 

 

 

 

 

 

Piątek

 

10.00-14.00

 

 

RADCÓW PRAWNYCH

 

NOWY TARG

 

Poniedziałek

10.00-14.00

 

 

 

34- 400 NOWY TARG

 

Wtorek

10.00-14.00

 

 

 

ul. BULWAROWA 9

 

Środa

10.00-14.00

 

 

 

BUDYNEK URZĘDU GMINY

 

Czwartek

10.00-14.00

 

 

 

 

Piątek

10.00-14.00

 

6.

 

RADCÓW PRAWNYCH

 

SZCZAWNICA

34-460 SZCZAWNICA

34-460 SZCZAWNICA

 

Poniedziałek

 

10.00 -14.00

 

 

 

ul. SZALAYA84

 

Wtorek

10.00 -14.00

 

 

 

OCHOTNICZEJ STRAŻY

POŻARNEJ

 

Środa

10.00 -14.00

 

 

 

 

Czwartek

10.00 -14.00

 

 

 

 

Piątek

10.00 -14.00

 

7.

PUNKT PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ POMOCY POSZKODOWANYM „RAZEM" Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ: ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH ORAZ MGR PRAWA

 

RABKA- ZDRÓJ

34- 700 RABKA- ZDRÓJ

ul. PARKOWA 2

BUDYNKU URZĘDU

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek

13.00-17.00

 

 

 

 

Wtorek

8.00- 12.00

 

 

 

 

Środa

8.00- 12.00

 

 

 

 

Czwartek

8.00- 12.00

 

 

 

 

Piątek

10.00- 14.00

 

8.

PUNKT PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ POMOCY POSZKODOWANYM „RAZEM" Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ: ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH ORAZ MGR PRAWA

 

JABŁONKA

34- 480 JABŁONKA

ul. 3-go MAJA l

BUDYNEK URZĘDU GMINY

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek

8.00-12.30

 

 

 

 

Wtorek

8.00-15.00

 

 

 

 

Czwartek

13.30-18.00

 

 

 

 

Piątek

14.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22 styczen 2016)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego