Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach poszukuje kandydata na stanowisko Pracownika Socjalnego ( umowa na czas określony w celu zastępstwa).

Ofertę pracy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 17 grudnia 2018 roku do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS w Szaflarach ) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary. Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem "Nabór na stanowisko pracownik socjalny". Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

GOPS w Szaflarach zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Wszystkie niezbędne informacje o naborze na stanowisko oraz dokumenty, które trzeba dostarczyć wraz z CV i listem motywacyjnym znajdują się w poniższych plikach:

Nabór na pracownika socjalnego 2018 (1).pdf

Oswiadczenia nabór 2018.pdf

Kwestionariusz_osob(3) (4).pdf

 

 

 

(03 grudzień 2018)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego