Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

KOOPERACJE PRZECIW COVID

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że w ramach udziału w projekcie: „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN”,

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że w ramach udziału w projekcie: „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – przystąpił do naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego na realizację zadania pod nazwą: „KOOPERACJE PRZECIW COVID”, ogłoszonego przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

W związku z udziałem w naborze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach został zakwalifikowany do pomocy i pozyskał środki finansowe, które zostaną przeznaczone w szczególności na zakup środków ochrony osobistej, usług, środków i sprzętu służącego do dezynfekcji oraz wyposażenia, które w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników ośrodka pomocy społecznej, a w konsekwencji również osób korzystających z naszego wsparcia i usług.

 

Projekt „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany jest w formule partnerskiej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Katowicach, Opolu i Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna.

 

 

 

(25 wrzesień 2020)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego