Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Informacje na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy »Rodzina 500+»

 

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy uwzględniające zmiany w przepisach, które będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

 

 Świadczenie wychowawcze 500+

Kiedy można złożyć wniosek:

       Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca 2019 r. wyłącznie w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r. 

Dla wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone na okres do 31 maja 2021 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po dniu 30 września, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 Ubiegając się o świadczenie wychowawcze wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.  

Ważna informacja:

W przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, również składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Wypłata zostanie zrealizowana w terminie do 31 października 2019 r. na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca, natomiast na pozostałe dzieci od października.

Komu przysługuje świadczenie 500+ : 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, albo  opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu, albo opiekunowi prawnemu dziecka, albo dyrektorowi domu pomocy społecznej w kwocie 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wobec tego świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało zarówno na pierwsze, a także jedyne dziecko- bez względu na dochód rodziny do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Ważne zmiany od 1 lipca 2019 r.:

    brak kryterium dochodowego,

    brak wymogu ustalenia alimentów od drugiego z rodziców, w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko,

    wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku liczonego od dnia urodzenia się dziecka (dotyczy dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019 r.),

    zachowanie ciągłości świadczenia w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku poprzez złożenie wniosku przez drugiego rodzica w terminie do 3 miesięcy od dnia śmierci (dotyczy rodziców, których śmierć nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.),

    przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej w związku z powyższym wnioskodawca otrzyma informację na adres poczty elektronicznej o przyznaniu świadczenia; w przypadku braku poczty elektronicznej informacje będzie można odebrać osobiście. 

W poniższej tabeli wskazane są terminy złożenia wniosku oraz terminy wypłaty świadczenia  wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2019/2021 !!!

Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021

 

Miesiąc złożenia wniosku o ustalenie prawa do 500+

Nie było ustalonego prawa do 500+ na pierwsze dziecko informacja przyznająca zostanie wydana

Prawo do 500+ zostało ustalone na dzieci w tym na pierwsze do 30 września 2019 r. informacja przyznająca zostanie wydana

 Wypłata świadczenia wychowawczego 500+

Lipiec 2019

Od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Październik 2019r.

Sierpień 2019

Od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Październik 2019r.

Wrzesień 2019

Od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Listopad 2019r.

Październik 2019

Od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Grudzień 2019r.

Listopad 2019

Od 1 listopada

2019 r. do 31 maja 2021 r.

Od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Styczeń 2020r.

Grudzień 2019

Od 1 grudnia 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Od 1 grudnia 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Luty 2020r.

Styczeń 2019

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Luty 2020r.

  Gdzie można pobrać wniosek: 

Wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach  www.gops.szaflary.pl Świadczenia wychowawcze 500+ od dnia  1 lipca 2019 r. Wnioski w wersji papierowej będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach przy ul. Zakopiańskiej 18, pokój nr 5  od dnia 15 lipca 2019 r. 

Gdzie można składać wnioski:

Wnioski można składać osobiście, w siedzibie GOPS tj. Szaflary  ul. Zakopiańska 18, pokój nr 5 w okresie od 1 sierpnia 2019 r.  Poniżej link do dokumentu w formacie pdf.

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5

Wnioski można również złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych od 1 lipca 2019 r.

UWAGA !!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach  zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia 500+, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach,
ul. Zakopiańska 18, pokój nr 5 pod nr telefonu: (18) 26 123 26.

Szczegółowe informacje na temat zmian dotyczących zasad przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019 r., znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/komunikaty-dla-samorzadow/#akapit4

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania wniosków

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. nastąpi do 31 października 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r. nastąpi do 30 listopada 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2019 r. do 2019 r. do 31 października 2019 r. nastąpi do 31 grudnia 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. nastąpi do 29 lutego 2020 r.

 

ŚWIADCZENIE RODZINNE

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. nastąpi do 30 listopada 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. do 31 października 2019 r. nastąpi do 31  grudnia 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. nastąpi do 29 lutego 2020 r.

  

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. nastąpi do 31 października 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r. nastąpi do 30 listopada 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2019 r. do 2019 r. do 31 października 2019 r. nastąpi do 31 grudnia 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. nastąpi do 29 lutego 2020 r.

 Wnioski w wersji elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem:

·         PUE ZUS,

·         Emp@tia    empatia.mrpips.gov.pl,

·         ePUAP oraz 

·         wybranych systemów bankowych.

DOBRY START 300+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach, Dział Świadczeń Wychowawczych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start 300 + na okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2019 r.

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

(13 czerwiec 2019)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego