Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Informacja-zawieszenie działalności Placówek Wsparcia Dziennego w Szaflarach działających przy GOPS

W związku z Poleceniem Nr 16/2020 z dnia 24 marca 2020r. Wojewody Małopolskiego, zmieniającego Polecenie nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020r. ws. zawieszenia działalności m.in. placówek wsparcia dziennego na terenie województwa małopolskiego, w terminie od dnia 26 marca 2020r. do odwołania, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz. 374), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach uprzejmie informuje, że zajęcia w Placówkach Wsparcia Dziennego w:

·    Szkole Podstawowej w Borze ul. Jana Pawła II 44

·    Szkole Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach ul. Szkolna 6

·    Szkole Podstawowej im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej ul. Papieska 141

·    Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bańskiej Wyżnej ul. Szlak Papieski 64

·    Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Skrzypnem ul. Św. Jadwigi Królowej 128

·    Budynku OSP w Maruszynie ul. Jana Pawła II 1

·    Szkole Podstawowej im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu ul. Kardynała K. Wojtyły 51

działających przy GOPS zostają zawieszone od dnia 26 marca 2020r. do odwołania.

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego do odwołania zawieszenie zajęć w Placówkach jest celowe i konieczne.

 

Projekt finansowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- w zakresie 9 Osi Priorytetowej - Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

 

(27 marzec 2020)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego