Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start 300 +

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:  zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start 300+  na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać w następujących formach:

- w wersji elektronicznej - od dnia 1 lipca 2020 r.

- w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie przypominam, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej. Obecne świadczenie wychowawcze 500+ przyznane zostało do dnia 31 maja 2021 r. co oznacza, że w roku 2020 nie należy składać wniosków o niniejsze świadczenie z wyjątkiem wniosków na nowo narodzone dzieci.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach  pod numerami tel. 18 26 123 b26, 26 123 29. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach: https://gops.szaflary.pl. Pod ww. adresem, w zakładkach dotyczących poszczególnych świadczeń można również znaleźć informacje dotyczące sposobu wypełnienia poszczególnych wniosków.

tabela

(19 czerwiec 2020)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego