Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Informacja dotycząca składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że od 1 sierpnia 2020r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków w formie tradycyjnej (papierowej) na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że od 1 sierpnia 2020r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w formie tradycyjnej (papierowej) na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy, tj. 2020/2021, w zakresie:

 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia dobry start.

 

 

 

 

 Ponadto informujemy, że powyższe wnioski można złożyć w formie elektronicznej , do której zachęcamy.

W celu zapewnienia jak najlepszej i sprawnej obsługi oraz minimalizacji zagrożenia koronawirusem prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zalecanych przez służby sanitarne oraz stosowanie się do następujących zasad obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach:

 • W celu wejścia do budynku proszę zadzwonić na dzwonku, który jest umieszczony przed wejściem. Jeśli przed budynkiem zgromadzi się kilka osób, prosimy o zachowanie odpowiednich odległości.
 • Po wejściu do budynku obowiązkowo należy zdezynfekować dłonie.
 • Po wejściu do budynku w pomieszczeniach może znajdować się tylko jedna osoba obsługiwana przez pracownika (mile widziane własne długopisy) zaopatrzona w maseczkę i rękawiczki.  
 • Strony bądą przyjmowane na sali obrad lub na korytarzu Urzędu Gminy.
 • Osoby bez maseczek i rękawiczek nie będą przyjmowane.
 • Osoby, u których występują objawy przeziębienia, gorączki, nie będą przyjmowane.
 • Wnioski muszą być wypełnione i podpisane.
 • Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych należy dołączyć komplet dokumentów.
 • Dzieci oraz osoby trzecie nie będą wpuszczane do budynku Urzędu Gminy w Szaflarach.

Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia !!!

 

 

Godziny Urzędowania:

 • poniedziałek: 8.00-17.00;
 • wtorek: 8.00 – 16.00;
 • środa: 8.00 – 16.00;
 • czwartek: 8.00 – 16.00;
 • piątek: dzień wewnętrzny, strony nie będą przyjmowane.

(31 lipiec 2020)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego