Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

INFORMACJA - Dot. „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że Gmina Szaflary realizuje zadanie, które jest dofinansowane ze środków otrzymywanych od Wojewody. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”. Celem dotacji jest wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze , które umożliwiłyby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci wcześniej umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminach. 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Szaflarach

Helena Gach

(07 styczen 2016)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego