Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Informacja dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

 Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018r.   zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczeń rodzinnych w rozumieniu przepisów unijnych (dotyczy również świadczeń wychowawczych  500+), realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (tym również przez Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Nowym Sączu i Tarnowie), zostają przejęte do realizacji przez Wojewodę Małopolskiego. W związku z tym po 31 grudnia 2017r.  wystąpienia dotyczące ww. świadczeń w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, jak również wystąpienia w nowych sprawach, należy kierować do Wojewody Małopolskiego.

W trosce o przyspieszenie realizacji spraw zachęcamy Państwa do kontaktowania się z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie poprzez przygotowany formularz  dostępny pod adresem 

www.malopolska.uw.gov.pl

(05 styczen 2018)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego