Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

INFORMACJA DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAFLARACH W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Mając na uwadze  rosnącą liczbę  zachorowań na koronawirusa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że zostają ograniczone  wyjścia  pracowników socjalnych w teren  oraz wizyty  asystenta rodziny w przydzielonych środowiskach.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w GOPS .

Informujemy, że tutejszy Ośrodek realizuje wszystkie formy pomocy świadczone dotychczas, po kontakcie jak wyżej.

Jednocześnie informuje, o możliwości zaopatrzenia w żywność osób objętych kwarantanną na podstawie decyzji sanepid. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w powyższym przypadku, po otrzymaniu informacji z sanepidu, o osobie/ rodzinie objętej kwarantanna nawiązuje kontakt telefoniczny, e- mailowy z osobą/ rodziną objęta kwarantanną i ustala czy istnieje potrzeba udzielenia pomocy w postaci żywności z uwagi na fakt, że nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie wyżywienia ( np. za pośrednictwem rodziny, sąsiadów, przyjaciół, znajomych/ lub innych osób czy podmiotów). W przypadku potwierdzenia potrzeby objęcia pomocą żywnościową GOPS organizuje przy współpracy z Caritas dostawę produktów spożywczych.

Ograniczenie  kontaktów bezpośrednich służy  wyłącznie bezpieczeństwu i ochronie zdrowia wszystkich  naszych mieszkańców  a przede wszystkim ma na celu zapobieganie rozszerzania się  epidemii.

Ponadto apeluję o   zachowanie zdrowego rozsądku oraz  przestrzeganie podstawowych zasad ostrożności - częste mycie rąk, unikanie miejsc, gdzie znajdują się największe skupiska ludzi , ograniczanie kontaktów i wyjazdów do minimum. 

Telefon do kontaktu z pracownikami socjalnymi oraz asystentem rodziny:

Numery telefonów 18 26 123 029 , 18  26 123 39

Telefon do kontaktu z pracownikami świadczeń rodzinnych i wychowawczych:

Numery telefonów 18 26 123 26 oraz  18 26 123 28 

Równocześnie przypominamy osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach przypomina, że w związku z zagrożeniem koronawirusem jeżeli to możliwe, osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne powinny ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne które nie mają możliwości skorzystania z pomocy rodziny lub sąsiadów proszone są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nr tel. 18 26 123 29 oraz  533 772 439

(02 kwiecien 2020)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego