Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Aktywny i świadomy Senior w Gminie Szaflary.

Od dnia1 kwietnia 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach rozpoczął realizację projektu: "Aktywny i świadomy Senior w Gminie Szaflary".

Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ z terenu Gminy Szaflary.

Działania realizowane w projekcie:

- bezpłatne porady prawne,

- bezpłatne konsultacje psychologiczne,

- zajęcia z zakresu pierwszej pomocy,

- wyjazd kulturalno - rekreacyjny,

- spotkanie integracyjne z okazji Dnia Seniora,

- spotkanie na temat realnych i potencjalnych zagrożeń jakie mogą spotkać seniorów w codziennym życiu , w tym związanych z oszustwami metodą „ na wnuczka”, „ krewnego”, „funkcjonariusza”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

e-mail: gops@szaflary.pl , tel.: 18 26 123 29

Informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pok. nr 3.

Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą: "Aktywny i świadomy Senior w Gminie Szaflary" jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

(09 kwiecien 2018)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego